Conferința regională a proiectului "CONNECT - CONstruct NEtwork in Counselling for Trauma - Construirea Rețelei de Specialiști în Consilierea Traumei"

Cluj-Napoca, România, 5 noiembrie 2015

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Centrul de Prevenire a Violenţei Familiale şi Societale, împreună cu:

  • Universitatea Transilvania Brașov, Facultatea de Comunicare şi Sociologie,
  • Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Centrul de Cercetare Psihologică,
  • Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei - Artemis,
  • The Foundation Tisip, Norvegia,

anunţă conferința regională a proiectului „CONNECT - CONstruct NEtwork in Counselling for Trauma - Construirea Rețelei de Specialiști în Consilierea Traumei”, proiect coordonat de Universitatea Transilvania Brașov și finanţat printr-un grant acordat de Norvegia în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, Programul RO20 "Violenţa domestică şi violența bazată pe deosebirea de sex".

Conferința se va desfășura joi, 5 noiembrie 2015, ora 10,00, la sediul Facultații de Sociologie şi Asistenţă Socială, Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie nr 128-130, et.IV, spatele Amfiteatrului. Principalul scop al evenimentului este prezentarea Programului de Formare Profesională adresat specialiștilor care lucrează în domeniul violenței domestice, a rezultatelor studiului de evaluare a nevoilor de formare a specialiștilor, a materialelor care au fost elaborate în cadrul proiectului – manualul cursantului și ghidul formatorului - și lansarea website-ului proiectului, ca principal canal de comunicare cu publicul.

"Proiectul se derulează în perioada aprilie 2015-aprilie 2016 şi își propune formarea specialiștilor care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, printr-o viziune şi concepţie unitară, cu accent pe parteneriat şi colaborare în reţea, în vederea dezvoltării și consolidării serviciilor legate de violența domestică", declară managerul proiectului, conf. univ. dr. Gabriela Dima.

Obiectivele vizate de proiect răspund priorităţilor şi obiectivelor stabilite prin Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013-2017. Proiectul va genera efecte pe termen lung prin implementarea unui program de formare adecvată, adresat profesioniştilor relevanţi (psihologi, asistenţi sociali, medici, jurişti, poliţişti etc.) din cadrul serviciilor de monitorizare şi intervenţie în cazurile de violenţă în familie.