Stimată Doamnă/StimateDomn,

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca vă invită la o conferință organizată în cadrul proiectului CONNECT (CONstruct NEtworkin Counselling for Trauma). Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, Programul RO20 - “Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex” și este coordonat de Universitatea Transilvania din Braşov. Proiectul își propune formarea specialiștilor care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice printr-o viziune şi concepţie unitară, cu accent pe parteneriat şi colaborarea în reţea, în vederea dezvoltării și consolidării serviciilor legate de violența domestică.

Conferința are ca principal scop prezentarea Programului de Formare Profesională adresat specialiștilor care lucrează în domeniul violenței domestice și a materialelor care au fost elaborate în cadrul proiectului - manualul cursantului și ghidul formatorului. De asemenea, considerăm că acest eveniment reprezintă un bun prilej de a-i aduce împreună spespecialiştii/practicienii de diferite profesii (asistenți sociali, psihologi, polițiști, procurori, judecători, avocați) din comunitatea clujeană şi nu numai, care pot deveni beneficiari direcți sau indirecți ai proiectului.

Evenimentul va avealoc joi, 05 noiembrie 2015,ora 10.00 la sediul Facultății de Sociologie și Asistență Socială
B-dul 21 Decembrie nr.128-130 , Cluj-Napoca,et IV. Spatele Amfiteatrului

Pentru alte detalii ne puteţi contacta pe adresa: imolaan@yahoo.com

Vă aşteptăm cu drag,
Manager proiect, Conf.univ.dr. Gabriela Dima
Responsabil UBB,
Conf. univ. dr. Antal Imola

Program 05 moiembrie 2015

 • 10.00 - 10.10 Deschiderea conferinței, Antal Imola, Universitatea Babeș-Bolyai
 • 10.10 - 10.30 Modele de bune practici în România, Iolanda Beldianu, Universitatea Transilvania din Braşov
 • 10.30 - 10.50 Best practice models for handling domestic violence in Norway, Karl-Johan Johansen, TISIP Foundation, Trondheim –Norvegia
 • 10.50 - 11.10 Rețeaua de lucru pe violență domestică din Cluj-Napoca, Maria Stoleru, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, Traian Morar, IPJ Cluj, Centrul de Prevenire a Criminalității
 • 11.10 - 11.30 Experiențele unei formări pe violență domestică, Sorina Bumbuluț Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei – ARTEMIS
 • 11.30 – 12.00 Pauză cafea
 • 12.00 - 12.20 Nevoile de formare ale specialiștilor Eva Laszlo, Universitatea Babeş- Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
 • 12.20 - 12.40 Violența domestică: Intervenția coordonată a echipei multidisciplinare - Manual pentru specialiști, Iolanda Beldianu, Universitatea Transilvania din Braşov
 • 12.40 - 13.00 Intervenția în violența domestică: Formarea echipei multidisciplinare - Ghid pentru formatori, Mihaela Dana Bucuţă - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Centrul de Cercetare Psihologică
 • 13.00 – 13.10 Prezentare website CONNECT (www.connect-romania.ro) Diana Bodi, Universitatea Transilvania din Braşov
 • 13.10 - 13.30 Întrebări, discuții, sugestii