Domestic Violence: A multidisciplinary team coordinated intervention

Universitatea Transilvania Braşov, Facultatea de Sociologie şi Comunicare, împreună cu partenerii săi:

  • Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Centrul de Prevenire a Violenţei Familiale şi Societale,
  • Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Centrul de Cercetare Psihologică,
  • Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei - Artemis,
  • The Foundation Tisip, Norvegia,

Vă invită să participați, în perioada ianuarie - martie 2016, la cursuri de formare a specialiştilor care au responsabilităţi în prevenirea, combaterea şi intervenţia în cazurile de violenţă domestică, derulate în cadrul proiectului „CONNECT - CONstruct NEtwork in Counselling for Trauma - Construirea Reţelei de Specialişti în Consilierea Traumei”, finanţat printr-un grant acordat de Norvegia în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, Programul RO20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex”.

Proiectul CONNECT își propune creșterea nivelului de cunoștințe, abilități și capacitate emoțională necesare pentru a înțelege și sprijini femeile victimă a violenței domestice și agresori, pentru cel puțin 250 de specialiști din cadrul instituțiilor publice sau private cu atribuții și activitate în domeniu, precum și creșterea eficienței de colaborare și coordonare inter-și intra-instituțională în activitățile de prevenție și intervenție în violența domestică.

Cursul se adreseză specialiştilor care lucrează în serviciile de prevenire, intervenţie, combatere a violenţei domestice asistenți sociali, psihologi, ofițeri de poliție/jandarmerie/criminaliști, juriști, consilieri de probațiune, asistenți medicali/medici etc. din cadrul DGASPC, SPAS, IPJ, Poliţie locală, Serviciul de probaţiune, IML, spitale, cabinete medicale, psihologice, adăposturi, centre de consiliere, ONG-uri etc. din Regiunea Centru (judeţele Braşov, Sibiu, Alba, Mureş, Harghita, Covasna) şi Nord-Vest (judeţele Cluj, Satu Mare, Maramureş, Bistriţa, Sălaj, Bihor)

Înscrierea se face pe baza completării formularului de înscriere alăturat, trimis în termen, pe adresa beldianu@gmail.com.

Aspecte profesionale

Cursul se desfăşoară pe parcursul a 3 zile (18 ore) conform calendarului menţionat în formular (perioada şi judeţelul). Este un curs interactiv, organizat în grupuri mixte, cu reprezentarea tuturor categoriilor profesionale cu competențe în domeniu.

La final, toţi cursanţii primesc certificate de participare. Membrii Colegiilor Asistenţilor Sociali, Psihologilor şi Medicilor vor primi credite.

După training este prevăzută o perioadă de aplicaţie practică, în timpul căreia fiecare cursant va beneficia de minim 2 ore de supervizare on-line, oferite de formatorii cu care au lucrat.

Aspecte organizatorice

Prin proiect participanţilor le sunt asigurate 3 zile pensiune completa (masa + cazare), materiale de curs (manual) şi pauzele de cafea.

Locul de desfăşurare este situat în judeţul de reşedinţă a participanţilor, localitatea este menţionată în formularul de înscriere, iar adresa pensiunii/hotelului se va comunica celor înscrişi.

Nu se decontează cheltuielile de transport.