Stimată Doamnă/ Stimate Domn,

Universitatea Transilvania din Braşov, în calitate de aplicant în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, Programul RO20 - “Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex”, împreună cu Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Centrul de Prevenire a Violenţei Familiale şi Societale, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Centrul de Cercetare Psihologică, Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei - Artemis şi The Foundation Tisip, Norvegia, în calitate de parteneri, vă invită să participaţi la conferința finală a proiectului CONNECT.

Proiectul a avut ca scop formarea specialiștilor care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice printr-o viziune şi concepţie unitară, cu accent pe parteneriat şi colaborare în reţea, în vederea dezvoltării și consolidării serviciilor legate de violența domestică.

În cadrul conferinţei finale vor fi prezentate rezultatele proiectului şi vor fi împărtăşite experienţele partenerilor şi ale specialiştilor, participanţi la programul de formare profesională, din activităţile organizate în cadrul proiectului.

Evenimentul va avea loc marţi, 28 iunie 2016, ora 10,00
la Aula Sergiu T. Chiriacescu, str. Iuliu Maniu nr. 41A, Braşov

Vă aşteptăm cu drag,

Manager proiect,
Lector dr. Diana-Cristina BÓDI

Program 28 iunie 2016

9,45 - 10,00 Primirea participanților
10,00 - 10,15 Cuvânt de deschidere
Prof.univ.dr. Carmen Buzea, prorector Universitatea Transilvania Brașov
Prof.univ.dr. Claudiu Coman, decan Facultatea de Sociologie și Comunicare, Universitatea Transilvania Brașov
10,15 – 10,35 Proiectul CONNECT – prezentare generală
Conf.univ.dr. Gabriela Dima, lector univ.dr. Diana Bódi, lector univ.dr. Marinela Șimon, Universitatea Transilvania Brașov
10,35 – 10,55 Evaluarea nevoilor de formare - viziunea specialiștilor la început de drum
Conf. univ.dr. Imola Antal, responsabil partener şi Asist.univ.dr. Éva László, cercetător - Universitatea Babeş- Bolyai, Centrul de cercetare şi prevenire a violenţei familiale şi societale
10,55 – 11,15 Intervenția în violența domestică: formarea echipei multidisciplinare. Ghid pentru formatori
Conf.univ.dr. Gabriela Dima - Universitatea Transilvania Brașov
11,15 – 11,45 Violența domestică: intervenția coordonată a echipei multidisciplinare. Manual pentru specialiști Cursurile CONNECT - între rezultate și perspective
Asist.univ.dr. Iolanda Beldianu, Universitatea Transilvania Brașov
11,45 – 12,00 Pauză cafea
12,00 – 12,40 Particularități ale formării specialiștilor
a. Eva Laszlo, Sorina Bumbulut- cursurile din Cluj și Satu Mare
b. Eniko Gall, Camelia Proca - cursurile din Sibiu și Alba
c. Mihaela Săsărman, Iolanda Stăniloiu - cursurile din Brașov și Covasna
d. Marton Gyongyi, Cristina Mirică - cursurile din Brașov și Harghita
12,40 – 12,50 Modele de bună practică: rețeaua CONNECT Covasna
Dir.Gen.adj. DGASPC Covasna Szász Katalin Melinda și Comisar de politie IPJ Covasna Miloș Mircea Ionuț
12,50 – 13,00 Actualități și perspective ale programului de formare a specialiștilor în violența domestică
Maria Popa, preşedinte Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei –ARTEMIS
13,00 – 13,20 The impact study - status and preliminary results
Ass. Prof. Karl-Johan Johansen, The Foundation TISIP, Trondheim –Norvegia
13,20 – 13,40 Studiu de impact al proiectului CONNECT - premise și consecințe
Conf.univ.dr. Raluca Sassu, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Centrul de Cercetare Psihologică
13,40 – 13,50 Concluzii și propuneri
13,50 – 14,00 Cuvânt de închidere
14,00 – 15,00 Pauză de masă
15,00 – 17,00 Workshop – Proiectul CONNECT: perspective de viitor