Obiective
1. Dezvoltarea unui Program de Formare Profesională a specialiștilor care lucrează în domeniul violenței domestice

Prin elaborarea unui Manual de Formare pentru rețeaua de specialiști și a unui Ghid al Formatorului (trainerului); formarea a minim 8 formatori care să asigure o instruire unitară, standardizată a specialiștilor cu atribuții în domeniul violenței domestice.

2. Creșterea nivelului de cunoştinte, abilităţi și capacitate emoţională necesare pentru a înțelege și sprijini femeile victime ale violenței domestice și agresorii

pentru cel puțin 250 de specialiști din cadrul instituțiilor publice și private cu atribuții și activitate în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, din regiunea centru și nord-vest.

3. Creșterea eficienței de colaborare și coordonare inter și intra-instituțională în activitățile de prevenție și intervenție în violența domestică

prin realizarea formării în grupuri mixte, cu reprezentarea tuturor categoriilor profesionale principale cu competențe în domeniu.

4. Colectarea de bune practici și asigurarea transferului de cunoștințe și experiențe între partenerii români și norvegian

în domeniul formării, prevenirii și combaterii violenței domestice.

Ce dorim să obținem?

1 Curriculum de formare a specialiștilor în domeniul violenței domestice

1 program de formare profesională recunoscut ca formare continuă pentru profesioniști, acreditat de Colegiul Psihologilor din România și Colegiul Național al Asistenților Sociali

2 instrumente de lucru elaborate pentru utilizarea specialiștilor: Manual de Formare Profesională și Ghid al Formatorului

Cel puțin 8 formatori instruiţi

Cel puțin 250 practicieni care finalizează programul de formare, din care cel puțin câte 10% care lucrează cu grupuri minoritare de etnie romă și maghiară