Parteneri
Universitatea „Transilvania”, Brașov
 • Manager proiect: Lector univ.dr. Diana-Cristina Bódi
 • Asistent manager: Lector univ.dr. Marinela Șimon
 • Responsabil formare: Asist.univ.dr. Iolanda Felicia Beldianu
 • Responsabil promovare: Lector univ.dr. Victor Briciu
 • Responsabil financiar: Gabriela Plopeanu

Universitatea „Transilvania” din Braşov este cea mai mare şi reputată instituţie de învăţământ superior de stat acreditată din Regiunea de Dezvoltare Centru. În prezent cuprinde 18 facultăţi în care studiază aproape 20.000 de studenţi sub îndrumarea a peste 750 de cadre didactice titulare. Numărul programelor de studii din universitate este de 109 programe de licenţă, 70 programe de masterat şi 17 domenii de doctorat.

Alături de activitatea didactică, cercetarea ştiinţifică reprezintă o componentă esenţială a activităţii Universităţii „Transilvania” din Braşov fiind desfăşurată de către cadrele didactice şi cercetătorii titulari, prin masterate de cercetare, programe doctorale şi programe post-doctorale. În această direcţie, în anul 2012 a fost înfiinţat Institutul de Cercetare al Universităţii „Transilvania” din Braşov care are ca scop desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniile de excelenţă ale universităţii, pentru dezvoltarea de produse high tech şi promovarea dezvoltării durabile. Institutul reuneşte astăzi 27 de centre de cercetare ştiinţifică atât în domenii tehnice cât şi socio-umane (Centrul emergent: Comunicare şi Inovare Socială, Centrul Emergent: Psihologie Pozitivă şi Educaţie pentru o Comunitate Durabilă, Centrul de cercetare: Calitatea Vieţii şi Calitatea Umană etc.).

Experiența în domeniul proiectului aparține Facultății de Sociologie şi Comunicare, prin programul de Asistență Socială (înființat în 2002) și de Sociologie (din 1993) şi Facultății de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, prin programele de Psihologie - Pedagogie (din 1999).

Prin conţinutul planurilor de învăţământ şi al fişelor de disciplină, activitatea didactică desfăşurată în cadrul celor două facultăţi vizează problematica violenţei domestice atât din perspectiva abordărilor teoretice cât şi cea a strategiilor, metodelor şi tehnicilor de preveniție/intervenţie. Din anul 2006 studentii de la Asistență Socială ai Facultății de Sociologie şi Comunicare au fost implicați și au participat în organizarea de campanii de sensibilizare și conștientizare asupra fenomenului de abuz și violență domestică de „Ziua împotriva violenței domestice în România”, 25 noiembrie și „Ziua împotriva violenței asupra copilului în România”, 5 iunie.

Membrii echipei de proiect fac dovada unei experiențe bogate atât teoretice, cât și practice în violența domestică și a experienței relevante în domeniul formării.

Motivatia organizației de a implementa proiectul este de a se adresa unei probleme serioase din România, care afectează drepturile fundamentale esenţiale ale victimelor, de a contribui la consolidarea capacităţii de a preveni, detecta și combate fenomenul violenței domestice prin transferul de cunoştinte şi competenţe specifice și întărirea relației reciproce dintre domeniul teoretic și cel practic. Este recunoscut faptul că intervenția practică eficientă trebuie fundamentată în cunoștințe teoretice, în timp ce practica într-un domeniu poate contribui la dezvoltarea teoriei.

Motivației implementării proiectului se referă și la consolidarea relaţiilor bilaterale între statul beneficiar și statul donator prin schimbul reciproc de experiență teoretică și practică în scopul reducerii disparităţilor în Spaţiul Economic European.

Site web
Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială - Centrul de Prevenire a Violenței Familiale și Societale

 • Responsabil partener: Conf univ.dr. Imola Antal
 • Cercetător: Asist. univ. dr. Éva László
Activităţile principale ale centrului sunt
 • cercetări privind fenomenul, intervenţia şi prevenirea violenţei;
 • dezvoltarea programelor de intervenţie şi prevenire în strânsă colaborare cu alte instituţii/organizaţii abilitate;
 • organizarea cursurilor de formare profesională specifică (inclusiv cele postuniversitare).
Proiecte relevante
 • “Why Doesn’t She Press Charges? Understanding and Improving Women’s Safety and Right to Justice”, finanţat de Comisia Comunităţilor Europene, prima linie de finanţare DAPHNE III (2007-2013), coordonat de Fondazione di Ricerca Istituto Carlo Cattaneo din Bologna (5 țări). S-a înfiinţat Grupul interdisciplinar de intervenţie în cazurile de violenţă domestică cu risc crescut (GIICVDRC) din Cluj-Napoca cu întâlniri lunare pentru a interveni în cazuri şi a sprijini activităţile de prevenire şi politicile locale respectiv naţionale.
 • “Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect (BECAN)”, finanţare FP7-HEALTH-2007-B, coordonator Institutul pentru Sănătatea Familiei şi a Copilului din Atena, 9 ţări partenere.
Site web
Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Centrul de Cercetare Psihologică

 • Responsabil partener: Conf univ.dr. Mihaela Dana Bucuță
 • Expert cercetător: Asist. univ. dr. Raluca Ana Sassu

Centrul de cercetare psihologică are ca scop promovarea excelenței cercetării în domeniul umanist şi socio-economic.

Activităţi principale: realizarea de parteneriate cu centre de expertiză, şcoli de formare, ONG-uri ş.a.m.d. în vederea dezvoltării şi optimizării unor modalităţi de intervenţie în situaţii (de exemplu agresivitate, violenţă domestică, discriminare etc.) şi organizaţii specifice (Şcoli, ONG-uri, Centre de reeducare, de detenţie etc.

Proiecte relevante

 • DAPHNE III, JLS/2007/ DAP-1/058 30-CE-0227730/00-44: A Comparative Analysis of Community Focused Initiatives Aimed at Supporting Women, Children and Young People – adresat victimelor violenței, exploatării și traficului uman în Marea Britanie, Germania și România.
 • POSDRU/84/6.1/S/49774 Proiectul “Economia socială - şanse reale pentru o viaţă mai bună!” (2007-2013): Program de formare în domeniul mangementului întreprinderilor sociale.
 • POSDRU, ID 63951- Dezvoltarea și implementarea unui program-pilot integrat pentru creșterea accesului la învățământ superior pentru persoane cu dizabilități: Elaborarea și furnizarea unui program de formare pentru mentoratul educațional al studenților cu dizabilități.
Site web
Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei – ARTEMIS
 • Responsabil partener: Psih. Maria Popa (președinte)
 • Formator: Psih. Sorina Camelia Bumbuluț
 • Formator: Lect. univ. dr. Ágnes Dávid Kacsó

Scopurile asociației

 • prevenirea şi combaterea abuzurilor şi violenţei de orice fel asupra femeilor şi copiilor;
 • organizarea şi efectuarea activităţilor de formare profesională;
 • diseminarea experienţelor profesionale şi a informaţiilor în rândul comunităţii profesionale şi în rândul populaţiei;
 • promovarea egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi.

Principalele activităţi

 • consiliere psihologică, juridică;
 • activităţi de informare şi formare profesionale/training pentru specialişti;
 • supervizare oferită specialiştilor din domeniul psiholgic şi social.

Proiecte relevante

 • “Why Doesn’t She Press Charges? Understanding and Improving Women’s Safety and Right to Justice”, DAPHNE III (2007-2013)
 • „Opening Doors Creating awareness and empowering immigrant women to end violence and abuse within and outside the family” (2011-2012)
 • „Pro-activ împotriva violenţei prin servicii specializate”, finanţat de Consiliul Local Cluj-Napoca (2012)
 • „Toleranţa zero la violenţă”, finanţat de Consiliul Local Cluj-Napoca (2011)
 • “Arta proactivă în comunitate în tandem cu toleranţa zero la violenţă”, finanţat de Consiliul Local Cluj-Napoca (2010)
 • “Împreună putem pune capat tăcerii”, finanţat de Fundația Comunitas (2010);
 • „Teatrul-un răspuns nou la violență”, finanţat de Fundația Alexandrion Group, prevenire (2010).
Site web
The Foundation TISIP
 • Responsabil partener Norvegia: Ass.prof. Karl-Johan Johansen
 • Colaborator: Hanne Haugen

TISIP este o fundație non-profit, care din 1985 derulează proiecte de cercetare și dezvoltare, ca un satelit al South-Troendelag University College în Trondheim.

Activitatea principală constă în furnizarea de cursuri de formare și training pentru instituții guvernamentale, universități și domeniul de business. TISIP are o experiență bogată în proiecte regionale, naționale și internaționale.

Proiecte relevante

 • Proiectul „Integration of people with mental problems” (2008-2011): proiect European de dezvoltare profesională și schimb de experiență între specialiști și beneficiari ai serviciilor de sănătate mentală din Norvegia și Suedia;
 • Proiectul “Groundbreaking care” (2003-2006): dezvoltarea și transmiterea de competențe privind modele și metode alternative de conducere a serviciilor din domeniul sănătății, social și protecției copilului.
Site web